Welkom

 

Onze parochiefederatie is te vergelijken met twee schijven, die loodrecht op elkaar staan. 

 

Stel u de eerste schijf horizontaal voor. Het gaat om de ligging van onze parochiefederatie – zeg maar: ons territorium. Ze beslaat het grootste deel van de gemeente Dilbeek en telt zeven parochies. Je mag zeggen dat die parochies er altijd al geweest zijn. De pastoraal werd er integraal uitgebouwd. Er werd gedoopt en begraven, er waren de vormsels en de huwelijken,…. Er werden verenigingen en organisaties gesticht en geleid voor tientallen, soms honderden aangesloten leden en dan ontbonden op het moment dat er geen nood meer voor was. Er werden scholen en parochielokalen gebouwd, uitgebreid en afgebroken al naargelang de behoeften. Er staat een kerk als de rots in de branding te getuigen van het geloof dat op elke parochie leefde, leeft en doorgegeven wordt. Eén klik met de muis op de naam van de parochie verder en u vindt wat er reilt en zeilt op die parochie voor zover dat in de draden van een website te vangen is. 

 

Stel u de tweede schijf vertikaal voor. Het gaat om de beleving van het evangelie – zeg maar: ons takenpakket. Daartoe behoren vooral de beleving van de liturgie in het algemeen en de sacramenten in het bijzonder en de vertaling van onze gelovige inspiratie in tekst en uitleg. Zo blijft de liturgie fris, zo wordt de betekenis van de sacramenten met de jaren duidelijker, zo is het tijdschrift KERK & leven niet louter een bron van informatie, maar ook van geloofsduiding en zo hebben we op onze vergaderingen het criterium bij uitstek om te weten waar we mee bezig zijn. Ook nu bent u maar één muisklik verwijderd van al wat dat inhoudt.

 

Priesters

 

Federatiepastoor Luc Cauwenbergh

Marktplein 6

1700 Dilbeek

Tel. 02 569 35 76

Email luc.cauwenbergh@skynet.be of cauwenberghluc@yahoo.com

 

Hulppriester E.H. Philippe Oers

 

Eucharistievieringen in onze federatie

 

Wij vieren samen eucharistie op zondag om 9.30 u. in de Sint-Gertrudiskerk ( Isabellastraat Sint Gertrudis Pede) en om 11.00 u. in de Sint- Ambrosiuskerk

(Verheydenstraat Dilbeek)

Elke avond om 19.30 u. is er in de Sint-Ambrosiuskerk een gebedsmoment

Zaterdagavond om 18.00 u. in de Sint- Pieterskerk te Itterbeek.

 

 

NIEUWS UIT DE FEDERATIE

 

Getuigenis over de wereldjongerendagen in Polen

door Merel, Nele,Tine en Sarah

Vrijdag 14 oktober om 20.00 u. in de St.- Gertrudiskerk te Sint Gertrudis Pede.

Jullie komen toch ook ?

 

1 novembervieringen

 

Een dierbare verliezen gaat aan geen mens zomaar voorbij. Het uur van ziekte en sterven brengt goede, diep menselijke maar ook pijnlijke momenten. Voor ons ligt de weg van de verwerking, van het leven met de leegte, het gemis… . Vaak is die weg van het rouwen moeilijk en zwaar.

 

Op 1 en 2 november, vieren we Allerheiligen en Allerzielen:  momenten van bewust verwijlen en stilstaan bij de  overleden dierbaren

 

Ook in onze parochiefederatie gaan deze dagen niet zomaar voorbij.

We wensen in dankbaarheid terug te denken aan hen die ons voorgingen en samen bidden.

Het kruisje, dat bij de uitvaart tijdens de offergang gebruikt werd en sindsdien achteraan in de kerken hangt, zal bij die een eucharistieviering of gebedswake aan de families overhandigd worden.

 

St- Gertrudiskerk op dinsdag 1 november om     9.30u  eucharistieviering

St- Ambrosiuskerk op dinsdag 1 november om  1100u  eucharistieviering

St- Rumolduskerk  op dinsdag1 november om   14.00u  gebedswake

St- Martinuskerk op dinsdag 1 november om      15.00u  gebedswake

St-  Pieterkerk op dinsdag 1 november om          16.00u  gebedswake

 

Broodwijding

donderdag 3 november  tijdens de avondviering van 19.30 u. in de Maranathakapel in de Ambrosiuskerk Dilbeek.

zaterdag 5 november is er om 19.00 u. de St. Hubertusviering in St. Anna Itterbeek

 

11 novemberviering

 

Elke dag bereiken ons beelden van mannen, vrouwen en kinderen die het leven lieten in oorlogsgeweld en elke dag hopen we dat dit ooit stopt.

 

Op 11 november leeft deze hoop misschien meer dan anders. Op die dag herdenken we immers met heel onze parochiefederatie tijdens de eucharistieviering om 11.00u in de St.- Martinuskerk niet enkel de gesneuvelden van beide wereldoorlogen, maar ook die ontelbare mensen voor wie oorlog ook nu nog dagelijkse realiteit is.

 

Op 11 november viert heel de Kerk ook de feestdag van Sint-Martinus, een Romeins soldaat die bijna 17 eeuwen geleden Christus ontmoette in een naakte bedelaar aan de stadspoort van Amiens.

Geen betere dag om terug te denken aan wie sneuvelde dan op de feestdag van een militair en geen betere plaats om dat te doen dan in de kerk waar hij de patroonheilige van is!

 

Wil je graag een adventskrans maken en iets meer over de betekenis ervan horen?

In onze parochiefederatie doen we dat samen op zaterdag 26 november van 14.30u tot 16.30u in het St.-Pietershof, Kerkstraat 60, Itterbeek.

Ook jij bent daar verwacht!

Wat breng je mee?

-een krans uit stro of takken (liefst met diameter 28 – 30 cm)

-wat krantenpapier

-een klosje wikkeldraad, ijzeren krammen om het groen mee vast te zetten,

-dennen-, sparren- en ander groen uit de tuin

-tafelbescherming, kniptang, snoeischaar

-eventueel 4 kaarsen en iets om ze vast te zetten op de krans

 

 

Catechese voor jong (en oud-er).


Het nieuwe (school-)jaar is weer begonnen…
En wat doen we met de ‘catechese’? Eigenlijk ‘begint’ er voor ons geen nieuw jaar.

Catechese loopt door, een leven lang.

Je kan er altijd mee beginnen, je bent altijd welkom.

 

 

Er is geen aparte voorbereiding voor eerste communie en vormsel, maar we nodigen u en uw gezin uit om de zondagse eucharistie in Dilbeek of St. Gertrudis Pede te komen meevieren.

 

Achteraan in de kerk zijn er, voor jonge kinderen, een kleurprent en kleurpotloden voorzien. Er ligt een kaars klaar voor de offerande.

Voor lagere schoolkinderen ligt er een gebedskaart zodat ze kunnen meebidden.

Tieners worden uitgenodigd om tijdens de communie samen te zingen met PLUS, achteraan in de kerk

 

Tijdens die vieringen zijn er voortdurend catechesemomenten, soms ook voor de vieringen of op een andere dag .

 

Noteer daarom die momenten alvast in je agenda :

 

Oktober is voor de kerk traditioneel de rozenkransmaand. Daarom bidden we op zondag 2, 9, 23 en 30 oktober – een kwartier voor de federatieviering start – een (paar) tientje(s) van de rozenkrans. Dit gebed bestaat uit Onze Vaders en Wees Gegroetjes. We bidden het met een rozenkrans of ‘paternoster’ (Pater Noster betekent Onze Vader), een snoer van kraaltjes, in de hand.  

 

zondag 16 oktober is er een catechesemoment voor de viering

zondag 20 november

– om 9.15u in de St.-Gertrudiskerk en

– om 10.45u in de St.-Ambrosiuskerk

 

op zaterdag 26 november van 14.30u tot 16.30u maken we samen een adventskrans in het St.-Pietershof, Kerkstraat 60, Itterbeek, zie hierboven

 

Vanaf nu kan u de naam van uw kind opgeven voor eerste communie of vormsel. Dit gebeurt na de viering, achteraan in de kerk bij de catechiste

Eigenlijk hopen we dat je daarna thuis in je gezin bespreekt wat je geraakt heeft, waarover de bijbelverhalen het hebben en wat ze voor jou betekenen.

Die prent kan wellicht een aanknopingspunt zijn voor een gesprek met jonge kind(eren).

 

En maak a.u.b. ergens in huis een ‘stiltehoekje’ en plaats daar de symbolen die je meekreeg.

Knutsel er samen aan, praat erover, maak het eens stil en bid samen.

Deel je ervaringen

 

Wil je meer weten over de voorbij activiteiten ? klik dan hier : catechesemomenten

 

Wat te doen voor … (klik op item)

Een vraag ? Een inlichting ? We staat graag tot uw dienst . contact