Welkom

 

Onze parochiefederatie is te vergelijken met twee schijven, die loodrecht op elkaar staan. 

 

Stel u de eerste schijf horizontaal voor. Het gaat om de ligging van onze parochiefederatie – zeg maar: ons territorium. Ze beslaat het grootste deel van de gemeente Dilbeek en telt zeven parochies. Je mag zeggen dat die parochies er altijd al geweest zijn. De pastoraal werd er integraal uitgebouwd. Er werd gedoopt en begraven, er waren de vormsels en de huwelijken,…. Er werden verenigingen en organisaties gesticht en geleid voor tientallen, soms honderden aangesloten leden en dan ontbonden op het moment dat er geen nood meer voor was. Er werden scholen en parochielokalen gebouwd, uitgebreid en afgebroken al naargelang de behoeften. Er staat een kerk als de rots in de branding te getuigen van het geloof dat op elke parochie leefde, leeft en doorgegeven wordt. Eén klik met de muis op de naam van de parochie verder en u vindt wat er reilt en zeilt op die parochie voor zover dat in de draden van een website te vangen is. 

 

Stel u de tweede schijf vertikaal voor. Het gaat om de beleving van het evangelie – zeg maar: ons takenpakket. Daartoe behoren vooral de beleving van de liturgie in het algemeen en de sacramenten in het bijzonder en de vertaling van onze gelovige inspiratie in tekst en uitleg. Zo blijft de liturgie fris, zo wordt de betekenis van de sacramenten met de jaren duidelijker, zo is het tijdschrift KERK & leven niet louter een bron van informatie, maar ook van geloofsduiding en zo hebben we op onze vergaderingen het criterium bij uitstek om te weten waar we mee bezig zijn. Ook nu bent u maar één muisklik verwijderd van al wat dat inhoudt.

 

Priesters

 

Federatiepastoor Luc Cauwenbergh

Marktplein 6

1700 Dilbeek

Tel. 02 569 35 76

Email luc.cauwenbergh@skynet.be of cauwenberghluc@yahoo.com

 

Hulppriester E.H. Philippe Oers

 

Eucharistievieringen in onze federatie

 

Wij vieren samen eucharistie op zondag om 9.30 u. in de Sint-Gertrudiskerk ( Isabellastraat Sint Gertrudis Pede) en om 11.00 u. in de Sint- Ambrosiuskerk

(Verheydenstraat Dilbeek)

Elke avond om 19.30 u. is er in de Sint- Ambrosiuskerk een gebedsmoment

Zaterdagavond om 18.00 u. in de Sint- Pieterskerk te Itterbeek.

 

 

NIEUWS UIT DE FEDERATIE

 

Lectorenvorming op dinsdag 21 februari om 20.00 u in de Sint- Ambrosiuskerk te Dilbeek

 

Aswoensdag 1 maart viering om 19.30 u in de Sint- Ambrosiuskerk te Dilbeek

 

Vastenvoettocht op vrijdag 24 maart  van 19.30 u tot 21.30 u

 

 

 

Catechese voor jong (en oud-er).


Het nieuwe (school-)jaar is weer begonnen…


En wat doen we met de ‘catechese’? Eigenlijk ‘begint’ er voor ons geen nieuw jaar.

Catechese loopt door, een leven lang.

Je kan er altijd mee beginnen, je bent altijd welkom.

 

 

Er is geen aparte voorbereiding voor eerste communie en vormsel, maar we nodigen u en uw gezin uit om de zondagse eucharistie in Dilbeek of St. Gertrudis Pede te komen meevieren.

 

Achteraan in de kerk zijn er, voor jonge kinderen, een kleurprent en kleurpotloden voorzien. Er ligt een kaars klaar voor de offerande.

Voor lagere schoolkinderen ligt er een gebedskaart zodat ze kunnen meebidden.

Tieners worden uitgenodigd om tijdens de communie samen te zingen met PLUS, achteraan in de kerk

Eigenlijk hopen we dat je daarna thuis in je gezin bespreekt wat je geraakt heeft, waarover de bijbelverhalen het hebben en wat ze voor jou betekenen.
Die prent kan wellicht een aanknopingspunt zijn voor een gesprek met jonge kind(eren).
 
En maak a.u.b. ergens in huis een ‘stiltehoekje’ en plaats daar de symbolen die je meekreeg.
Knutsel er samen aan, praat erover, maak het eens stil en bid samen.
Deel je ervaringen

 

Tijdens die vieringen zijn er voortdurend catechesemomenten, soms ook voor de vieringen of op een andere dag .

 

Noteer daarom die momenten alvast in je agenda:

 

Nieuw!  op woensdag 1 maart start de vasten. Vanaf de eerste zondag van de vasten bouwen we een kijktafel op in de kerk. Zo’n kijktafel is ‘een verhaal op schaal’. Op een zelfgekozen ondergrond (tafelkleedje, schaal) voegen we week na week een symbool, iets uit de natuur toe. Zo groeit het verhaal van vasten tot Pasen. We nodigen je uit om thuis hetzelfde te doen. Wekelijks fotograferen we de kijktafel om deze foto te publiceren op de website en in Kerk & leven. Wil jij ons een foto van jouw kijktafel toesturen op Pasen?

Dan maken we een mooie collage van deze ‘verhalen op schaal’. Stuur je foto op zondag 16 april naar ietskemeer@hotmail.com>.

Nieuw! op dinsdag 2 mei gaat er om 18.30u in de St.- Ambrosiuskerk een korte voorbereiding door voor de vormelingen en hun ouders

 

Wil je meer weten over de voorbije activiteiten? Kijk dan hier :  catechesemomenten

 

Wat te doen voor … (klik op item)

Een vraag ? Een inlichting ? We staat graag tot uw dienst . contact